Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

CORTIZO ECO-EFEKTIVNOST

Pocit odpovědnosti prochází přes všechny aktivity a produkty CORTIZA, stejně jako je přítomen u všech jeho 2.000 zaměstnanců.

 

CORTIZO má více než 2.400 sběrných míst rozmístěných mezi jeho klienty a delegacemi celé Evropy pro skladování zbytků hliníkových profilů. Vozový park kamionů nazvaný CORTIZO RECYCLING je zodpovědný za sběr skladovaných zbytků hliníku a jejich následnou přepravu do produkčních center na jejich přetavení, aby byl výrobní cyklus hliníku 100% uzavřen.

 

Každé produkční centrum disponuje svou vlastní čistírnou odpadních vod pro zajištění komplexního čištění odpadní vody, která vzniká v procesu anodizace a lakování. Odpad, který vzniká při zpracování v čistírnách se transportuje do speciálních sběrných linek zpracování takového druhu odpadu, čímž se dosahuje minimální dopad na životní prostředí všech výrobních procesů. Po čištění se tento materiál používá při výrobě obkladů a dlažeb, výrobě ohnivzdorných materiálů, cementu, bloků pro stavby, v železářství, minerální izolaci, asfaltových aglomerátů, atd ...

 

Kromě toho, CORTIZO vlastní ve svém hlavním sídle dvě kogenerační elektrárny, které procesem souběžné kombinované výroby elektrické energie a tepla, výrazně šetří spotřebu primárního paliva a zároveň zajišťují kontinuitu dodávky energie do výrobních středisek.
 

DOWNLOAD ENVIRONMENTAL POLICY 

CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN