Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

CERTIFIKACE CWCT podle britských norem
                                                   

Zobrazte video zkoušky konstrukce fasády provedené  podle standardů CWCT (Center for Window and cladding Technology) Britské normy, postupnost B-pro systém Fasáda TPH-52.

Tento systém spnil zmiňovanou zkoušku v nezávislé zkušební laboratoři WINTECH ENGINNERING LIMITED, nacházející se ve městě Telford, Velká Británie, akreditovanou  společností UKAS (Akreditační Servis Velké Británie) pod číslem 2223.


 


 

Postupnost provedených zkoušek je následující:

 

1- Průvzdušnost

P=1200 Pa (158 Km/h = Hurikán F2)

 

2- Vodotěsnost

P=750 Pa (125 Km/h = Hurikán F1)

Průtok vody  3.4 l/min.m²

Délka trvání 55 minut

 

3- Odolnost proti větru

 Konstrukční tlak P=2400 Pa (225 Km/h = Hurikán F4)

 

4- Průvzdušnost (opakování)

P=1200 Pa (158 Km/h = Hurikán F2)

 

5- Vodotěsnost (opakování)

P=750 Pa (125 Km/h = Hurikán F1)

Průtok vody  3.4 l/min.m²

Délka trvání 55 minut


6- Vodotěsnost. Dynamická(s turbínou)

P=600 Pa (112 Km/h = Hurikán F1)

Průtok vody  3.4 l/min.m2

Délka trvání 15 minut

 

7- Vodotěsnost. Dynamická (s ventilátorem)

Tlakové impulzy  300-900 Pa (79 – 137 Km/h)

Průtok vody  3.4 l/min.m²

Délka trvání 30 minut

 

8- Vodotěsnost.  (s hadicí)

Délka trvání 225 minut

 

9- Odolnost proti větru. Bezpečnost

P=3600 Pa (273 Km/h = Hurikán F5)


CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN