Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

ZNAČENÍ CE

Oddělení Architektury a Inženýrství v CORTIZE obsahuje i oblast Značení CE. Představuje jedinečnou a průkopnickou oblast svého druhu mezi firmami stejného sektoru, zaměřenou exkluzivně na získání Značení CE.

 

Toto značení je podmínkou Evropské komise pro všechna okna a vnější přechodové dveře, lehké fasády, lamely protisluneční ochrany a žaluzií budov, proto profesionálové z Oblasti Značení CE CORTIZA poskytují veškerou svou podporu v tomto oboru zpracovatelům jeho produktů svým poradenstvím ve všech otázkách při získávání certifikátu "Prohlášení o shodě", jakož i úzkou spoluprácí s nimi pro zajištění kompletního splnění všech norem.

 

CORTIZO poskytuje svým klientům zkoušky, certifikáty a technické poradenství všech svých výrobků pro Značení CE: 

 

Značení CE Oken a přechodových dveří (Podle UNE EN 14351-1)

Značení CE Lehkých fasád (Podle UNE EN 13830)

Značení CE Lamel a Dekorativních lamel (Podle UNE EN 13659) 
Na jakoukoli otázku: marketingslovakia@cortizo.com


 

 POVINNOSTI VÝROBCŮ


P.S.T. (Počáteční zkoušky typu)

 - Možnosti 

1. Výrobci zkoušejí své vlastní modely oken a dveří.

 

2. Aby se snížily náklady, výrobci se mohou mezi sebou spojit a uzavřít dohodu i s externími zkušebnami. Jeden z nich zkoušky uskuteční, náklady si rozdělí mezi sebou a postoupí si zkoušky smluvními dohodami. 

 

3. Kaskádové zkoušky. Máme zkoušky a certifikáty všech našich sérií abychom je mohli postoupit našim klientům.

 

K.P.F. (Kontrola produkce ve fabrice)

K.P.F. musí být deklarována výrobcem oken -> CORTIZO se zavazuje pomáhat svým zákazníkům.

 

 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM CORTIZO


Průkopnické centrum v Evropě, kde se dají získat všechny zkoušky a certifikáty potřebné pro Značení CE.

 

1- Zkušebna PVO, která zahrnuje následující možnosti zkoušek:

P-   Průvzdušnost

V-Vodotěsnost   
O-  Odolnost proti větru

Všechny tyto zkoušky jsou povinné pro získání CE.

 

2-  Zkušebna pro tepelné zkoušky. Měří tepelnou propustnost oken. Tato zkouška není povinná, může ji nahradit počítačová simulace, ale je to bonus, který Vám nabízíme z Technologického Centra CORTIZA.

 

3- Akustická zkušebna. Norma pro Ochranu proti hluku vstupuje v platnost od 24 dubna 2009. Kromě zkoušek ve zkušebně se povoluje počítačová simulace oken do určité velikosti. Cortizo nabízí obě tato řešení pro své klienty.

 

4- Mechanická zkušebna. Slouží k ověření fungování kování pomocí simulace tisíců cyklů otevírání a zavírání oken. Tako zkouška není povinná pro získání CE, ale zjišťuje kvalitu, spolehlivost a trvanlivost kování.

 

5- Zkušebna odolnosti vůči vodorovné zátěži a jejího dopadu pro lehké fasády.


6- Zkušebna odolnosti vůči nárazu větru pro lamely protisluneční ochrany a žaluzie.

CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN