Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

TRABAJA CON NOSOTROS

 
V současné době jsou nejdůležitějším aktivem Cortiza jeho zaměstnanci, skládající se z týmu 2.500 lidí z 31 zemí různých národností a pracovních profilů, který mu den za dnem poskytují svůj talent, osobní hodnotu a konkurenční výhodu odlišení se. Lidský kapitál je nejvýznamnějším faktorem pro inovaci,

konkurenceschopnost a růst společnosti. Závazkem společnosti je vytvořit základy pro optimální profesní a osobní rozvoj všech svých zaměstnanců.

Společnost CORTIZO získala certifikát OHSAS 18001, což znamená, že v souladu s legislativou splňuje všechny zákonné požadavky v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany svých pracovníků a procesů.

   
         

 


CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN