Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Mikroventilace Cortizo

Toto zařízení se skládá ze dvou částí umístěných ve vlastním kování okna, které dovoluje pootevření na milimetry (6 a 8 mm.), což zajišťuje postupnou a trvalou výměnu vzduchu i při zavřeném okně.

 
Zařízení je použitelné pro všechny druhy otevírání: otevíravé, otevíravě-sklopné a posuvné.

Mechanismus mikroventilace je pro otevíravé a otevíravě- sklopné otevírání nastavitelný čímž lze regulovat průtok vzduchu.

Výhody MIKROVENTILACE CORTIZO
- Soulad s odpovídajícími normami.
- Nižší náklady než jiné provzdušňovací systémy.
- Mechanismus skrytý v kování takže estetika okna se nemění.
- Nemá vliv na technické vlastnosti okna jako jsou energetická účinnost a zvuková izolace.


 

Technické údaje

Okna otevíravá a otevíravě-sklopná.

PRŮTOK VZDUCHU
Tlak  (Pa) 50
Průtok  (l/sm²)* do  17,2 (1)
PRŮVZDUŠNOST TŘÍDA 1
Hodnota získaná v poloze mikro otevření podle normy UNE-EN 12207:2000

PLOCHA VÝMĚNY VZDUCHU
Otevíravé - S (cm ²) = 0,8 x výška křídla (cm)
Otevíravě- sklopné - S (cm ²) = 0,8 x šířka křídla (cm)

(1) Hodnota získaná podle normy UNE-EN 1026:2000 jak se uvádí ve zprávě o zkoušce Pr110009.
Referenční okno 1.246 x 1.500 m  2 křídla

* Průtok vzduchu křídla na m² s mikroventilací.

Posuvná okna

PRŮTOK VZDUCHU
Tlak (Pa) 50
Průtok (l/sm²)* do  8,0 (1)

PRŮVZDUŠNOST TŘÍDA 1
Hodnota získaná v poloze mikro otevření podle normy UNE-EN 12207:2000

PLOCHA VÝMĚNY VZDUCHU
Posuvné - S(cm²) = 0,6 x výška křídla (cm)

(1) V závislosti na posuvné sérii
* Průtok vzduchu křídla na m² s mikroventilací.

Řez systému Mikroventilace Cortizo<br />
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN