Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia


Zábradlí View CRYSTAL


Systém zábradlí, který kombinuje minimalistickou avantgardní estetiku s maximálními požadavky na bezpečnost.

 

Jedná se o systém ve tvaru "U" navržený pro použití lepeného kaleného bezpečnostního skla s možným upevněním tak do podlahy jako i do podesty.

 

Systém View Crystal odolává zatížení 1,0 kN / m aplikovanému ve výšce 1,1 m od jeho spodní části, proto, a v souladu s Eurokódem 1, je vhodný pro použití v oblastech: A, B, C1, C2, C3, C4 a E.

Technické údaje

Možnosti

-Montáž do podlahy

 

-Montáž do podesty

Maximálna výška

Maximálna výška: 1.100 m.

 

Maximální výška zábradlí závisí od použitého skla a v žádném případě nesmí přesáhnout výšku uvedenou v následující tabulce:

 

- KOMPOZICE  10 - 1.52 - 10 KALENÉ SKLO: 
1.100 mm
- KOMPOZICE  8 - 1.52 - 8 KALENÉ SKLO: 
800 mm

- KOMPOZICE 
6 - 1.52 - 6 KALENÉ SKLO: 
400 mm
 

Kategorie dosažené ve zkušebně

Zkoušky podle norem: UNE 85.237: 1991 UNE 85.238: 1991 a UNE 85240: 1990, požadavky stanovené v Stavebním zákoně (DB SU-1 a DB SE-AE) a požadavky stanovené v Eurokódu 1 podle EN 1991-1-1:2003/ AC:2010

 

1 - Statická zkouška horizontální směrem ven.
2 -  Statická zkouška horizontální směrem dovnitř.
3 - Dynamická skúška s mäkkým telesom
4 - Dynamická skúška s pevným telesom
5 - Overenie odseku 3.2 DB-SE-AE Stavebného zákona
6 - Overenie špecifikácií v Eurokóde 1 podľa tabuľky 6.12 pre kategórie požitia 1kN/m

 

KLASIFIKACE PODLE UNE 85240:1990:   Třída A - VÝBORNÁ

 

Zkušební vzorek zábradlí z lisovaného hliníku a skla, upevněný do podesty o celkových rozměrech nad úrovní země 1100 mm. (H) x 1500 mm. (L)

Zkušební vzorek zábradlí z lisovaného hliníku a skla, upevněný do podlahy o celkových rozměrech nad úrovní země 1100 mm. (H) x 1500 mm. (L)

Sklo
Použity budou vždy kalená skla
Povrchové úpravy

Elox Přírodní Jemně broušená

 

(Při objednávce nad 3.000 kg je možná dodávka jiných
rozměrů a / nebo povrchových úprav)

Logo CORTIZO


Zábradlí View CRYSTAL

Detail řezu systému  <br />Zábradlí View CRYSTAL
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN