Home

Hliníkové systémy pro architekturu

* zóny omezeného prístupu
+421 456 855 402 - Moravia +420 469 631 113 - Bohemia

Systém Skládací

Skládací systém s přerušením tepelného mostu a avantgardní estetikou vhodný zejména k uzavření velkých otvorů.
Design systému charakterizuje jeho všestrannost. Má širokou škálu způsobů složení až 14 křídel otevírání dovnitř a ven a možnost sudých a lichých konfigurací.
Za účelem usnadnění přístupu do místností systém umožňuje zapustit rám do podlahy, takže práh zůstává zcela skryt. Zcela skryté v zavřené poloze také zůstávají vodicí lišty a ložiska, čímž se dosáhne atraktivnější a čistější estetický vzhled.

Technické údaje

Zvuková izolace
Maximální velikost otvoru zasklení: 45 mm.
Součinitel prostupu tepla
Uw od 1,1 (W/m²K)  
Konzultovať typ, rozmery a sklo
Možnosti otevírání
Otevírání: Skládací až 14 křídel
Apertura #3
Části / Tloušťka stěny profilů
Řezy  
· Rám – 73 mm.
· Křídlo – 73 mm.
 
Tloušťka stěny profilů
Dveře  1,8 mm.
 
Šířka polyamidové vložky
Rám 20 mm   Křídlo  30 mm
Maximální rozměry / Maximální hmotnost
Maximální rozměry
Šířka (L)=1.200 mm
Výška (H)= 3.000 mm
 
Max. hmotnost / křídlo 120 Kg
 
Konzultovat váhu a maximální rozměry podle typu. 
Kategorie dosažené ve zkušebně
Průvzdušnost
(EN 12207:2000): Třída 4
 
Vodotěsnost
(EN 12208:2000): Třída 9A
 
Odolnost proti větru
(EN 12210:2000): Třída A3

Bezpečnostní zkouška
(PAS 24:2012): Vyhovuje
 
Zkouška na refer. dveřích 3 křídla.
Konfigurace 330. 2701x2517 mm.
Povrchové úpravy

Lakované barvy (RAL, metalické a texturované)

Lakované imitace dřeva

Antibakteriální lakování

Eloxování

Logo CORTIZO

Systém Skládací

Detail řezu systému  Systém Skládací
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN