Początek

Systemy aluminiowe dla architektury

* strefy o ograniczonym dostępie
+48 (44) 683 55 55

cortizo ecoefficient

Nieszkodliwość oraz dbanie o środowisko stanowi jedno z najważniejszych wymagań, jakie CORTIZO stawia zarówno wszystkim swoim działaniom i produktom.

 

CORTIZO dysponuje ponad 2.400 punktami odbioru, zarówno wśród klientów, jak i w swoich oddziałach w całej Europie, które służą do magazynowania resztek profili aluminiowych. Flota samochodów ciężarowych, funkcjonująca pod nazwą CORTIZO RECYCLING, zajmuje się odbiorem składowanego aluminium, dostarczeniem go do przetopienia i ponownym odwiezieniem do centrum produkcyjnego, zamykając w ten sposób cykl aluminium „cradle to cradle”, nadający się w 100% do recyklingu i ponownego użycia.     

 

Każde centrum produkcyjne CORTIZO dysponuje swoimi własnymi oczyszczalniami, które odpowiadają za kompletny proces uzdatniania ścieków powstałych w procesie anodowania i lakierowania. Odpady będące wynikiem procesu oczyszczania transportuje się do centrów specjalizujących się w ich obróbce i zapewniających możliwie jak najmniejszy wpływ procesów produkcyjnych na środowisko. Po oczyszczeniu używane są one w przemyśle ceramicznym, produkcji materiałów ogniotrwałych, cementu, bloków cementowych do konstrukcji, produktów metalurgicznych, izolacji mineralnych, asfaltu, itd...

 

Ponadto, CORTIZO dysponuje w swojej Siedzibie Głównej dwoma oddziałami wytwarzającymi energię wykorzystując ciepło gazów ziemnych, co zapewnia stałe jej dostarczanie do centrów produkcyjnych.  


CREATIVITY::AACCENTIA::IMPLEMENTATION