Początek

Systemy aluminiowe dla architektury

* strefy o ograniczonym dostępie
+48 (44) 683 55 55

OZNACZENIE CE

  • W ramach Działu Architektury i Inżynierii CORTIZO dysponuje także pionierskim i unikalnym wśród firm z branży sektorem, którego celem jest wyłącznie uzyskiwanie Oznaczeń CE.

 

Mając na uwadze wymagania Komisji Europejskiej co do oznaczeń CE, które powinny znajdować się na wszystkich oknach i drzwiach przechodnich zewnętrznych, elewacjach lekkich, lamelach osłony przeciwsłonecznej i żaluzjach, profesjonalni pracownicy Działu Oznaczeń CE CORTIZO oferują producentom wszelkie wsparcie w tej dziedzinie, doradzając im w kwestiach związanych z uzyskaniem świadectwa zgodności i współpracując z nimi w celu spełnienia warunków stawianych przez przepisy prawne.

 

CORTIZO dostarcza swoim klientom wszelkie potrzebne badania i certyfikaty oraz zapewnia pełne wsparcie techniczne w celu uzyskania Oznaczenia CE dla wszystkich swoich produktów:

 

  • Oznaczenie CE okien i drzwi przechodnich (Według normy UNE EN 14351-1)
  • Oznaczenie CE Elewacji Lekkich (Według normy UNE EN 13830)
  • Oznaczenie CE Lameli i Żaluzji (Według normy UNE EN 13659)

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przesłanie zapytania na adres: marcadoce@cortizo.com

 


 

OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW 


E.I.T. (Badania Wstępne)

 - Opcje

1. Przeprowadzanie badań na modelach okien i drzwi będących własnością producentów.

 

2. Aby zredukować koszty, producenci mogą łączyć się w grupy z innymi przedsiębiorcami z branży. Jeden z nich przeprowadza badania, których koszt rozdzielany jest pomiędzy wszystkimi zrzeszonymi firmami na podstawie sporządzonej wcześniej umowy.

 

3. Badania Kaskadowe. Naszym klientom udostępniamy badania i certyfikaty wszystkich oferowanych przez nas systemów.

 

K.P.F. (Kontrola Produkcji w Fabryce)

Chęć przeprowadzenia kontroli produkcji w fabryce powinna zostać zadeklarowana przez producenta okien -> CORTIZO zobowiązuje się do udzielania wszelkiej pomocy swoim klientom.

 

 

CENTRUM TECHNOLOGICZNE CORTIZO


Cortizo dysponuje swoim własnym Centrum Technologicznym, które jest europejskim pionierem w obszarze przeprowadzania badań i certyfikacji niezbędnych do uzyskania Oznaczenia CE.

 

1- Stanowisko prób AEV, gdzie przeprowadzane są następujące badania:

A-   Przepuszczalność powietrza

E-            Wodoszczelność
V-  Odporność na obciążenie wiatrem

Badania te są niezbędne do uzyskania świadectwa CE.

 

2- Stanowisko prób termicznych. Wykonuje ono pomiary przenikalności termicznej okien. Nie jest to badanie obowiązkowe – wystarczy przygotowanie symulacji komputerowej, jest to jednak dodatkowa funkcja jaką oferuje Centrum Technologiczne  CORTIZO.

 

3- Stanowisko badań akustycznych. Nakaz stosowania ochrony DB przed hałasem wszedł w życie 24 kwietnia 2009 roku. Poza przeprowadzaniem badań na stanowisku, można również przygotować symulację komputerową (do określonych wymiarów okna).

 

4- Stanowisko badań mechanicznych. Poprzez symulację wielu tysięcy cykli otwierania i zamykania okna sprawdza się poprawność funkcjonowania okuć. Badania te nie są obowiązkowe dla uzyskania Oznaczenia CE, ale potwierdzają jakość, niezawodność i trwałość okuć.

 

5- Stanowisko prób wytrzymałości elewacji lekkich na poziome obciążenia i uderzenia.  

 
6- Stanowisko prób wytrzymałości lameli osłony przeciwsłonecznej i żaluzji na obciążenie wiatrem. 

CREATIVITY::AACCENTIA::IMPLEMENTATION