Początek

Systemy aluminiowe dla architektury

* strefy o ograniczonym dostępie
+48 (44) 683 55 55

Mikrowentylacja CORTIZO

Mechanizm ten składa się z dwóch części znajdujących się w okuciu okna i pozwala na kilkumilimetrowe otwarcie okna (od 6 do 8 mm), które zapewnia powolne i stopniowe wpuszczanie powietrza do pomieszczenia, pozostawiając okno w pozycji zamkniętej.
 
System ten stosować można we wszystkich rodzajach otwierania: rozwiernym, rozwierno-uchylnym i przesuwnym. 
 
Mechanizm mikrowentylacji dla okien rozwiernych i rozwierno-uchylnych jest regulowany, co pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza.
 
Zalety systemu MIKROWENTYLACJI CORTIZO
- Koszty mniejsze niż w przypadku innych systemów nawietrzania.
- Mechanizm ukryty w okuciu, nie zmienia estetyki okna.
-System ten nie zmniejsza wydajności energetycznej okna ani nie wpływa na szczelność akustyczną.

Dane Techniczne

Okna rozwierne i uchylno-rozwierne
STRUMIEŃ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
Ciśnienie (Pa) 50
Strumień (l/sm²)* do  17,2 (1)

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA KLASA 1
Wartość uzyskana w pozycji mikrootwarcia
według normy UNE-EN 12207:2000

POWIERZCHNIA PRZYJMUJĄCA
Rozw. - S(cm²) = 0,8 x wysokość skrzydła (cm)
Uchyln. – Rozw. - S(cm²) = 0,8 x szerokość
skrzydła (cm)

(1) Wartość uzyskana według normy EN 1026:2000
na podstawie badania przeprowadzonego
według raportu Pr110009.

W odniesieniu do okna o wymiarach
1.246 x 1.500 m 2 skrzydła

* Strumień dla m² skrzydła wyposażonego
w system mikrowentylacji
Okna przesuwne
STRUMIEŃ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO
Ciśnienie (Pa) 50
Strumień (l/sm²)* hasta  8,0 (1)

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA KLASA 1
Wartość uzyskana w pozycji mikrootwarcia
według normy UNE-EN 12207:2000

POWIERZCHNIA PRZYJMUJĄCA
Przesuw. - S(cm²) = 0,6 x wysokość skrzydła (cm)
(1) Dla systemu przesuwnego

* Strumień dla m² skrzydła wyposażonego
w system mikrowentylacji
 
Sekcja System Mikrowentylacja CORTIZO
CREATIVITY::AACCENTIA::IMPLEMENTATION