Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

ODDELENIE VÝSKUMU A VÝVOJA CORTIZO

CORTIZO disponuje Technologickým Centrom, v ktorom pracuje 52 členný multidisciplinárny tím, ktorý sa venuje vývoju nových výrobkov a prispôsobovaniu už existujúcich konštrukčným a klimatickým skutočnostiam každej zóny kde sú výrobky Cortizo prítomné.

 

Dizajn, inovácia a kvalita hrajú hlavnú úlohu vo viac ako 50 systémoch okien, dverí, fasád, kompozitného panelu, zábradlí a systémov protislnečnej ochrany poslednej generácie navrhnutých naším Oddelením výskumu a vývoja.

 

Tím architektov a inžinierov zachytáva posledné architektonické trendy na výstavách,  veľtrhoch a  v štúdiách architektúry celého sveta. Medzitým ďaľší tím inžinierov optimalizuje tepelné a akustické vlastnosti hliníkových a PVC systémov, ako aj rýchlosť ich výroby a montáž.

 

V CORTIZE lisujeme hliník na  vytláčacích lisoch a 8 skúšobných laboratórií empiricky testuje vlastnosti vyrobeného materiálu.   

 

  • Dve skúšobné laboratória PVO slúžia na overenie a zabezpečenie výrobkov z hladiska  prievzdušnosti, vodotesnosti a odolnosti proti vetru.

 

  • Tepelné skúšobné laboratórium zodpovedá za meranie vlastností všetkých systémov v oblasti efektívnosti a úspory energie.

 

  • Akustické skúšobné laboratórium optimalizuje ochranu poskytovanú oknami a fasádami proti  hluku a nepriaznivému pôsobeniu rušivých zvukových faktorov.

 

  • V mechanickom skúšobnom laboratóriu sa simulujú cykly otvárania a zatvárania okien za účelom testovania pevnosti a životnosti ich kovaní a tesnení.

 

  • Okrem toho, má Technologické centrum k dispozícii skúšobňu odolnosti proti horizontálnej,  vertikálnej  záťaži  a  dopadu telies  pre ľahké fasády, skúšobňu odolnosti proti nárazu vetra pre protislnečné lamely a skúšobňu pre statické a dynamické skúšky na zábradliach. 

 

Stručne povedané, estetika a vlastnosti sa v Technologickom centre plne venovanému výskumu, prelínajú.

 

CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN