Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

CERTIFIKÁCIA CWCT podľa britských noriem 
                                                   

Zobrazte video skúšky konštrukcie fasády  vykonanej podľa štandardov  CWCT (Center for Window and Cladding Technology)  Britskej normy, postupnosť B-pre systém   Fasáda TPH-52.

Tento systém spnil spomínanú skúšku v nezávislom skúšobnom laboratóriu  WINTECH ENGINNERING LIMITED, nachádzajúcom  sa v meste  Telford, Veľká Británia, akreditovaným  spoločnosťou  UKAS (Akreditačný Servis Veľkej Británie)  pod  číslom  2223. 

 


 

Postupnosť vykonaných skúšok je nasledovná: 

 

1-Prievzdušnosť

P=1200 Pa (158 Km/h = Hurikán F2)

2-Vodotesnosť

P=750 Pa (125 Km/h = Hurikán F1)

Prietok vody  3.4 l/min.m²

Dĺžka trvania 55 minút

3-Odolnosť proti vetru

Konštrukčný tlak P=2400 Pa (225 Km/h = Hurikán F4)

4-Prievzdušnosť (opakovanie)

P=1200 Pa (158 Km/h = Hurikán F2)

5-Vodotesnosť (opakovanie)

P=750 Pa (125 Km/h = Hurikán F1)

Prietok vody  3.4 l/min.m²

Dĺžka trvania 55 minút


6- Vodotesnosť. Dynamická(s turbínou)

P=600 Pa (112 Km/h = Hurikán F1)

Prietok vody 3.4 l/min.m²

Dĺžka trvania 15 minút

7- Vodotesnosť. Dynamická (s ventilátorom)

Tlakové impulzy  300-900 Pa (79 – 137 Km/h)

Prietok vody  3.4 l/min.m²

Dĺžka trvania 30 minút

8-Vodotesnosť. (s hadicou)

Dĺžka trvania 225 minút

9- Odolnosť proti vetru. Bezpečnosť

P=3600 Pa (273 Km/h = Hurikán F5)


CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN