Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Mikroventilácia  Cortizo

 

Toto zariadenie sa skladá z dvoch častí umiestnených vo vlastnom kovaní okna, ktoré dovoľuje pootvorenie na milimetre (6 a 8 mm.), čo zabezpečuje postupnú a trvalú výmenu vzduchu aj pri zatvorenom okne.


Zariadenie  je použiteľné pre všetky druhy otvárania: otváravé, otváravo-sklopné a posuvné.

Mechanizmus mikroventilácie je pre otváravé a otváravo- sklopné otvárania nastaviteľný čím je možné regulovať prietok vzduchu.

Výhody MIKROVENTILÁCIE CORTIZO

- Nižšie náklady ako iné prevzdušňovacie systémy.
-Mechanizmus skrytý v kovaní takže estetika okna sa nemení.
- Nemá vplyv na technické vlastnosti okna ako sú energetická účinnosť a zvuková izolácia


 

Technické údaje

Okná otváravé a otváravo-sklopné
PRIETOK VZDUCHU
Tlak  (Pa) 50
Prietok  (l/sm²)* do  17,2 (1)
PRIEVZDUŠNOSŤ TRIEDA 1
Hodnota získaná v polohe mikro otvorenia podľa normy EN 12207:2000
PLOCHA VÝMENY VZDUCHU
Otváravé - S(cm²) = 0,8 x výška krídla (cm)
Otváravo-sklopné - S(cm²) = 0,8 x šírka krídla (cm)
(1) Hodnota získaná podľa normy UNE-EN 1026:2000 ako sa uvádza v správe o skúške  Pr110009.
Referenčné okno 1.246 x 1.500 m. 2 krídla
* Prietok vzduchu krídla na  m² s mikroventiláciou.  
Posuvné okná
PRIETOK VZDUCHU
Tlak (Pa) 50
Prietok (l/sm²)* do  8,0 (1)
PRIEVZDUŠNOSŤ TRIEDA 1
Hodnota získaná v polohe mikro otvorenia podľa normy EN 12207:2000
PLOCHA VÝMENY VZDUCHU
Posuvné - S(cm²) = 0,6 x výška krídla (cm)
(1) V závislosti na posuvnej sérii
* Prietok vzduchu krídla na  m² s mikroventiláciou.  
Rez systému Mikroventilácia  Cortizo<br />
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN