Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Cortizo Príslušenstvo

Iba tým, že máme pod kontrolou všetky prvky prítomné v zatváracom systéme, môžeme zabezpečiť jeho spoľahlivosť a efektivitu. Preto CORTIZO vyrába vo svojich vlastných priestoroch všetky elementy potrebné  pre montáž okna, čo nám umožňuje aby sme sa predstavili a definovali ako INTEGRÁLNY VÝROBCA SYSTÉMOV.

Technické údaje

Kovania
Niekoľko automatických transferových liniek (vysokorýchlostná výroba), vstrekovacie stroje pre plasty Zamak, vstrekovacie stroje pre hliník a lisy, zaisťujú osobitné a individuálne kovania pre systémy CORTIZO. Pozinkovacia linka a robotizovaná lakovňa umožňujú vytvárať čo najširšie možnosti povrchových úprav a tým aj perfektnú integráciu kovaní a kľučiek do systému okien.
Polyamidy
Polyamid je kľúčovým elementom k zaisteniu Prerušenia Tepelného Mosta, ktorým sa zabezpečujú  najvyššie možné výkony tepelnej izolácie zatváracieho systému. Preto je veľmi dôležité disponovať polyamidmi vlastnými, ktorých výrobu, kvalitu a účinnosť môžeme interne kontrolovať.
6 vytláčacích polyamidových liniek zaručuje  produkciu 50.000.000 metrov polyamidu ročne.
Tesnenia
Počítame s technológiami a know-how potrebnými na výrobu akéhokoľvek termoplastického tesnenia z EPDM a z vulkanizovanej gumy. Výrobná kapacita 40.000.000 metrov ročne zaručuje splnenie maximálnych trhových požiadaviek.
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN