Home

Hliníkové systémy pre architektúru

*zóny obmedzeného prístupu
+421 456 855 402

Zábradlie View CRYSTAL

Systém zábradlia, ktorý kombinuje minimalistickú avantgardnú estetiku s maximálnymi požiadavkami na bezpečnosť.

Jedná sa o systém v tvare "U" navrhnutý na použitie lepeného kaleného bezpečnostného skla s možným upevnením tak do podlahy ako aj do podesty.

Systém View Crystal odoláva zaťaženiu 1,0 kN/m aplikovanému vo výške 1,1 m od jeho spodnej časti, preto, a v súlade s Eurokódom 1, je vhodný na použitie v oblastiach: A, B, C1, C2, C3, C4 a E.

Technické údaje

Možnosti

-Montáž do podlahy

-Montáž do podesty

Maximálna výška

Maximálna výška: 1.100 m.

 

Maximálna výška zábradlia závisí od použitého skla a v žiadnom prípade nesmie presiahnuť
výšku uvedenú v nasledujúcej tabuľke


- KOMPOZÍCIA 10 - 1.52 - 10 KALENÉ SKLO: 
1.100 mm
- KOMPOZÍCIA  8 - 1.52 - 8 KALENÉ SKLO: 
800 mm

KOMPOZÍCIA 
6 - 1.52 - 6 KALENÉ SKLO: 
400 mm
 

Kategórie dosiahnuté v skúšobni

Skúšky podľa noriem: UNE 85.237:1991, UNE 85.238:1991 a UNE 85240:1990, požiadavky stanovené v Stavebnom zákone (DB SU-1 a DB SE-AE) a požiadavky stanovené v Eurokóde 1 podľa  EN 1991-1-1:2003/ AC:2010

 

1 - Statická skúška horizontálna smerom von
2 - Statická skúška horizontálna smerom dovnútra
3 - Dynamická skúška s mäkkým telesom
4 - Dynamická skúška s pevným telesom
5 - Overenie odseku 3.2 DB-SE-AE Stavebného zákona
6 - Overenie špecifikácií v Eurokóde 1 podľa tabuľky 6.12 pre kategórie požitia 1kN/m

 

KLASIFIKÁCIA PODĽA UNE 85240:1990:  Trieda A - VÝBORNÁ

 

Skúšobná vzorka zábradlia z lisovaného hliníka a skla, upevnená do podesty s celkovými rozmermy nad úrovňou zeme 1100 mm. (H) x 1500 mm. (L)

Skúšobná vzorka zábradlia z lisovaného hliníka a skla, upevnená do podlahy s celkovými rozmermy nad úrovňou zeme 1100 mm. (H) x 1500 mm. (L)

Sklo

Použité budú vždy kalené sklá

Povrchové úpravy

Elox Prírodná Jemne brúsená

 

(Pri objednávke nad 3.000 kg je možná dodávka iných
rozmerov a/alebo povrchových úprav)

Logo CORTIZO

Zábradlie View CRYSTAL

Detail rezu systému Zábradlie View CRYSTAL
CREATIVIDAD :: AACCENTIA :: REALIZACIÓN